Vikten av tillhörighet

Av155cm.se

Vikten av tillhörighet

Alla barn är beroende av att känna tillhörighet; en trygghet där tröst alltid finns och där man kan tanka energi. Där barnet känner att det hör hemma och har sin ”flock”. Att känna tillhörighet stärker också självkänslan på ett mycket positivt sätt. När du jobbar för att stärka bandet mellan dig och ditt barn, jobbar du egentligen för att ditt barn ska känna sig så trygg med dig att hen alltid känner att det går att komma till dig – oavsett vad som hänt eller vad som behöver berättas. Att ditt barn känner tryggheten att alltid kunna återvända till dig och känna sig sedd och älskad, även om han eller hon har gjort något fel, är ett av de finaste bevisen du kan få på att ert band är riktigt starkt.

När barnen är små handlar trygghet oftast om att bli tröstad. Till och med på förskolor, där barnen har tillfrågats om vad som gör att just den eller den pedagogen är barnets favorit, svarar de flesta att ”hen är bra på att trösta”. När barnen kan tyckas bli fullkomligt upprivna av något du själv känner är en småsak, är det förmågan att ta barnets känslor på allvar som gör att barnet känner tillit och förståelse. Visa ditt barn att du kan ta alla stora känslor som kommer, och att det är ok att leva ut dem. Sedan visar du vägen till lugn och ro. Ibland kan vi vuxna råka skratta åt våra barns känslor, men försök låta bli – tänk på vad ett sådant beteende lär ut till barnen, och välj istället att ta barnets känslor och upplevelser på allvar.

Om författaren

155cm.se